česky    slovensky    english    po polsku

O NAS

Firma GP została zalożona  w 1990 roku jako spólka przedsiębiorców, zajmująca się wyrabianiem sprzętu i handlem geodezyjnym.

Bardzo trudne początki sięgają 1989 roku, kiedy byly wykonywane próby  wyrabiać sprzęt geodezyjny  ( tyczki, stojaki, piony, libelly)  w ramach produkcji rolniczej w przedsiębiórstwie państwowym w Pradze . Jednakże, to pokazało się po rewolucji w 1989 roku niemożliwe i dla tego w tym czasie przedsiębiorcy rozpoczynali wlaśną produkcję geodezyjną i aktywności handlowe.

Wszystkie produkcyjne i handlowe aktywności rozpoczynali się z wykorzystaniem wlaśnych środków finansowych,  póżniej též kredytów bankowych, które udzielil przedsiębiorcom bank komercyjny w Pradze. W początkach nawet bylo potrzebne zastawić kredyty bankowe nieruchomościami priwatnymi przedsiębiorców.

Pierwsza wlaśna produkcja sprzętu geodezyjnego rozpoczynala sie w 1990 roku w garażu na terenie prywatnym w Pradze Czakowicach.  Stąd wtedy zrealizowali się  pierwsze dostawy sprzętu geodezyjnego produkcji wlaśnej  i też nowych instrumentów geodezyjnych.

W 1991 roku warsztat produkcyjny przeprowadzil do nowego budynku  w Pradze - Bialej Horze. Po caly czas zostal dokonany też handel z sprzętem geodezyjnym, w większości systemem przesylkowym klientom w calej Czechoslowacji. Rozpoczynal się też pierwszy handel z Niemcami, zwlaszcza z dodatkami do tej pory niemal niedostępnymi:   drogomierzami, latami niwelacyjnycmi, statywami itp.

W 1992 roku  firma zawrzela umówę z spólką  Nivel  i w tym czasie nowym skłepu Nivel  sprzedawała instrumenty i sprzęt geodezyjny . W tej porze rozpoczyna się też sprzedaż i skup instrumentów okazyjnych.

W 1993 roku GP już byla bardzo dobrze prosperującą firmą  i prędko wydalo się,  že skłep spółki  Nivel jest dla niej mały. Firma GP rozpoczyna szukać większy skłep z zamiarem przejść na kompletny  asortyment geodezyjny.

W tej porze, w końcu 1993 roku,  została zalożona firma GP - spólka z ograniczoną odpowiedzialnością.

V maju 1993 roku firma otwiera nowy sklep w budynku przy ulicy Belgickiej w Pradze. Sklep zawiera 3 pomieszczenia, klientów obslugują 2 sprzedawczyny z wyksztalceniem geodezyjnym. W trakcie tylnym jest teren warsztatu. Klient po raz pierwszy odchodzi z skłepu wszechstronnie zadowolony - sklep do sprzedawania, serwis i wyrabianie znajduje się w jedynym miejscu..

Otworzeniem tego sklepu firma po raz pierwszy oferuje kompletny serwis dla klientów  - sprzedaż sprzętu geodezyjnego i  serwis. Spólkę,  w tym czasie  z obrótem 20 mi. Kč, tworzą 3 wspólnici i 4 pracownici.

Po trzech pomyślnych latach przy ulicy Belgickiej  nagle oglosil wlaściciel budynku rozpoczęcie prac budowlanych i rekonstrukcję w domu. Z tego powodu nie mogła firma dalej zabezpieczyć serwis dla klientów. W ciągu jednego miesiąca cała firma przeprowadziła do już dzisiajszego miejsca -  parteru domu przy ulicy Rubeszowej w Pradze Winohradach.

Nowy, reprezentacyjny skłep geodezyjny zostal otwarty w aprelu 1996 roku i  pomyślnie funkcionuje dla klientów - geodetów do dziś. Do sklepu należy też budynek warsztatu i ośrodek serwisyjny. Komplex ten jest dla firmy stanem idealnym i bardzo dobrą perspektywą do przyszlości.

W styczniu 1999 roku firmę tworzą 3 wspólnici i 3 pracownici..

W 2000 roku  został  otwarty drugi sklep geodezyjny  GP  przy ulicy  Rooseveltovej,  wśrodku miasta  Brno. Sklep ten kierują  dwa  pracownici , Miloš Žalman a František Stehlík, doświadczoni specyjalisci w dzedzinie geodezji , którzy do tej pory byli pracownikami oddzialu handlowego przedsiębiorstwa Geodézie Brno.

W przeszlych latach i dziś oferuje firma w dwuch skłepach wszystkie gatunky instrumentów geodezyjnych, akcesoryja do pomiarów i też asortyment instrumentów okazyjnych. Firma  przewadza serwis wszystkich instrumentów jak również i serwis w wlaśnym ośrodku kalibracyjnym. Firma dziś zajmuje się zwlaszcza wlaśną produkcją tańszego sprzętu geodezyjnego i ulepszaniem ogólnego serwisu dla klientów.  w dziedzinie handlu  jest realizowany bezpośredny import różnych dodatków geodezyjnych z regionu poludniowo wschodniej Azji, Chin i Stanów Zjednoczonych.  Już od początku firma każdy rok bierze udział  w  Międzynarodowych targach budowlanych w Brnie.

W 2008 roku firmę tworzą 3 wspólnici i 8 pracowników w dwuch sklepach w Pradze i Brnie.


© 2007 GP Praha s.r.o. All right reserved, created by Lukáš Zemek