česky    slovensky    english    po polsku

O NÁS

Firma GP bola založená v roku 1990 ako sdruženie podnikatelov, zaoberajúcich sa výrobou geodetických pomôcek a obchodom geodetickými prístrojmi.

Počiatky boli velmi ťažké a sahajú do roku 1989, kedy boli činené pokusy vyrábať geodetické pomôcky vlastnými silami v rámci pridruženej výroby štátneho majetku. To sa však po páde totalitnej moci ukázalo ako nemožné a preto spoločníci, vtedy samostatní podnikatelia, zahájili vlastnú výrobu i obchodné aktivity.

Výrobné a obchodné aktivity boli zahájené s využitím vlastných finančných prostriedkov, zpočiatku tiež drobných úverov, ktoré podnikatelom poskytla Komerčná banka na základe zástavy vlastných rekreačných objektov.

Prvá vlastná výroba geodetických pomôcok bola zahájená v roku 1990 v garáži na súkromom pozemku v Prahe - Čakoviciach. Z tohoto miesta sa zákazníkom dodávaly nové, vtedy len takto dostupné geodetické prístroje, mimo iné výtyčky, stojančeky, nivelačné podložky, klince, olovnice a pentagóny.

V roku 1991 sa výroba přesťahovala do priestorov v Prahe na Bílej Hore. V tej dobe prebiehal tiež obchod s geodetickými doplnkami a to najme formou zásilkového predaja. Boli zahájené prvé dovozy z Nemecka,  doplnkov do tej doby na trhu ťažko dostupných, ako meračských koliesok, hliníkových nivelačných lát a statívov.

V roku 1992 uzatvorila firma GP zmluvu zo společnosťou Nivel a v jej novo otvorenej predejni  ponúkala celý svoj  sortiment. Bol tiež založený geodetický bazar - výkup a predaj použitých geodetických prístrojov.

Počiatkom roku 1993 už firma bola velmi dobre zavedená a bolo zrejmé, že malé predajné priestory spoločnosti Nivel bránia dalšiemu prirodzenému obchodnému rozvoju - prechodu na úplný geodetický sortiment.

Vtedy bola ustavená firma GP ako spoločnosť s ručením obmezeným.

V máju 1993 firma otviera nové priestory v Belgickej ulici v Prahe. Boli tu 3 predajné miestnosti , zákazníkov  obsluhovaly 2 predavačky - geodetky. V zadnom trakte  vznikly dielenské priestory. Zákazník poprvý raz odchádzal všestranne spokojný po stránke nákupu i servisu.

Otvorením tejto predajne bol spuštený úplný geodetický servis pre zákazníkov  - predaj nových geodetických prístrojov, bazar a prevádzanie opráv. Spoločnosť vtedy tvorili 4 spoločníci, 4 další zamestnanci a celkový ročný obrat činil okolo 20 milionov Kč.

Po takmer tríletom posôbení v Belgickej ulici boli dotčené záujmy firmy prakticky zo dňa na deň pripravovanými stavebnými úpravami v dome, pre majitela domu bohužial nutnými . Nadalej by nebylo možné dôstojným zpôsobom zabezpečovať slúžby pre zákazníkov. V priebehu jednoho mesiaca sa celá firma presťahovala do už dnešných priestorov v Rubešovej ulici v Prahe na Vinohradoch.

Nová reprezentačná predajňa geodetického tovaru bola otvorená v apríli 1996 a slúži ku spokojnosti geodetickej verejnosti do súčasnosti. K predajni patria velké dielenské priestory a servísne stredisko. Celý komplex predstavoval pre firmu takmer ideálny stav s dobrou perspektívou do budúcnosti.

V januári 1999 tvorili firmu 3 spoločníci a 3 další zamestnanci. Firma bola medzi zákazníkmi velmi dobre zavedená.

V rokoch 1997 - 98 bola firma GP vyhodnotená časopisom Zeměměřič ako geodetická obchodná firma s najvyššou produktivitou. Od roku 1997 má firma uhradené všetké úvery , nie je zadlžená a svoje aktivity pokrývá vlastným kapitálom

V roku 2000 dochádza k zásadnej udalosti v histórii firmy. Dňa 1.februára bola otvorená pobočka firmy GP v Rooseveltovej ulici v centre Brna. Túto pobičku riadia 2 noví zamestnanci firmy, Miloš Žalman a František Stehlík,  zkušení odbormíci v geodetickom obore, ktorí boli do tej chvíle zamestnancami obchodného oddelenia akciovej spoločnosti Geodézie Brno.

V posledných rokoch i v súčasnosti ponúka firma vo svojich predajňach všetké druhy geodetických prístrojov, kompletné príslušenstvo, servis a kalibračné slúžby. Firma prevádza kompletný servis vrátanie zákazkovej výroby a disponuje vlastným kalibračným strediskom. Súčasné aktivity firmy smerujú najme k výrobe vlastných, lacnejšíchch geodetických doplnkov a zkvalitňovanie všestranných služieb pre zákazníkov. Po stránke obchodnej sú realizované priame dovozy najrôznejších geodetických doplnkov z oblasti juhovýchodnej Asie , Číny a USA. Od počiatkov svojej existencie sa firma pravidelne so svojou expozíciou účastní Mezinárodneho stavebného veltrhu v Brne.

V současnej dobe tvoria firmu 3 spoločníci a 8 zamestnancov v  pobočkach v Prahe i Brne, v roku 2006 bolo otvorené zastúpenie pre Slovenskú republiku


© 2007 GP Praha s.r.o. All right reserved, created by Lukáš Zemek